FIZYKOTERAPIA

Fizykoterapia jest jedną z ważnych składowych leczenia w kompleksowej fizjoterapii przy czym jej udział jest różny w zależności od rodzaju schorzenia. Największe zastosowanie znajduje w leczeniu schorzeń narządu ruchu a także np. dermatologicznych. Leczenie fizykalne wpływa na:

  1. Przyspieszenie gojenia ran pourazowych i pooperacyjnych.
  2. Zmniejszenie odczynów bólowych niejednokrotnie bez potrzeby stosowania środków farmakologicznych, co daje podwójną korzyść. Po pierwsze, przyspiesza możliwość wprowadzenia ruchu jako środka leczniczego, po drugie osłania narządy jamy brzusznej przed szkodliwymi działaniami tych środków.
  3. Poprawę stanu miejscowego nerwów obwodowych, działając na nie zarówno tonizująco, jak i pobudzająco.
  4. Cały ustrój przez oddziaływanie selektywne na poszczególne tkanki i narządy.

  Fizykoterapię stosuje się zarówno jako leczenie uzupełniające, jak również jako podstawową formę leczenia. Fizykoterapia to zabiegi działające na organizm człowieka różnymi czynnikami fizycznymi pochodzącymi ze źródeł naturalnych lub wytworzonych sztucznie jak: ciepło, drgania mechaniczne, pole elektryczne, prąd elektryczny, światło, mikrofale, różnego rodzaju promieniowanie.

Oferowane przeze mnie zabiegi fizykoterapeutyczne:

  • laseroterapia
  • ultradźwięki
  • elektroterapia
  • krioterapia