METODA PNF

PNF ? Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe jest metodą terapeutyczną. Koncepcja ta wyznaje filozofię rozpatrywania pacjenta całościowo, zakładając istnienie niewykorzystanych potencjałów.

 P ? proprioceptywne ? wykorzystanie receptorów ciała w celu uzyskania informacji dotyczącej ruchu i pozycji ciała w przestrzeni.

N ? nerwowo-mięśniowe ? zaangażowanie układu nerwowo-mięśniowego.

F ? torowanie ? ułatwianie, pomaganie, torowanie.

Metoda PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, która jest pacjentowi potrzebna. Koncepcja ta postrzega chorego w sposób globalny wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Terapeuta w realizacji celu terapii opiera się na potencjale nie uszkodzonych, bądź najsprawniejszych sfer ruchowych (najsilniejszych, bezbolesnych, o największym zakresie ruchu) i wykorzystuje je do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu w oparciu o mechanizm przeniesienia pobudzenia. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatycznych doznań.

Atuty metody:

  •  szybszy niż w klasycznych ćwiczeniach powrót do sprawności
  •  terapia prowadzona w sposób bezbolesny
  •  nauka ruchu w sposób fizjologiczny ( naturalny)
  •  pacjent nie jest podmiotem lecz, partnerem w terapii
  • podejście holistyczne